Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for tdrnorway.com

1. Definisjoner
I disse Generelle Vilkårene og Betingelsene, refererer følgende termer til:

a. TDR Norway: TDR Norway, tilbyderen av domeneregistreringstjenester og varemerkeregistreringer.

b. Kunde: Enhver fysisk person eller juridisk enhet som bruker tjenestene til TDR Norway.

c. Tjenester: Tjenestene som tilbys av TDR Norway angående registrering og håndtering av domenenavn.

2. Anvendelse
Disse Generelle Vilkårene og Betingelsene gjelder for alle avtaler mellom TDR Norway og Kunden angående registrering og håndtering av domenenavn.

3. Tjenester
a. TDR Norway vil gjøre en innsats for å registrere og håndtere domenenavnet som Kunden har bedt om, i samsvar med gjeldende regler og forskrifter fra relevante domeneadministratorer.

b. Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt og fullstendig informasjon ved søknad om domenenavn og varemerkeregistrering. TDR Norway er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser som skyldes feilaktig informasjon.

4. Priser og betaling
a. Prisene for registrering og håndtering av domenenavn fastsettes av TDR Norway og er tilgjengelige på forespørsel fra Kunden. Alle priser er individuelle og kundespesifikke.

b. Betaling må foretas i henhold til betalingsbetingelsene spesifisert på fakturaen fra TDR Norway.

5. Immaterielle rettigheter
a. Kunden erkjenner at TDR Norway gir eierskapsrettigheter til de registrerte domenenavnene.

b. TDR Norway forbeholder seg retten til å avslutte registreringen av et domenenavn hvis Kunden krenker immaterielle rettigheter til tredjeparter.

6. Avslutning
TDR Norway forbeholder seg retten til å avslutte tjenesten hvis Kunden ikke overholder disse Generelle Vilkårene og Betingelsene eller hvis Kunden misligholder betalingen av forfalte beløp.

7. Ansvar
TDR Norway er ikke ansvarlig for skade eller tap som følge av bruk av de tilbudte tjenestene, med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra TDR Norway sin side.

8. Tvister
Lokal lov gjelder for disse Generelle Vilkårene og Betingelsene og alle avtaler mellom TDR Norway og Kunden. Tvister vil bli brakt inn for den kompetente lokale domstolen.

9. Endringer
TDR Norway forbeholder seg retten til å endre disse Generelle Vilkårene og Betingelsene. Den nyeste versjonen av Generelle Vilkår og Betingelser er alltid tilgjengelig på nettsiden til TDR Norway.

Ved å bruke tjenestene til TDR Norway, erklærer Kunden seg enig i disse Generelle Vilkårene og Betingelsene.